Tjenester

Vi tilbyr de fleste tjenester, lag og organisasjoner har behov for innen; Regnskap økonomi og administrasjon. Vi tilpasser tjenestene til kundens ønsker og behov.

Småbedrifter og enkeltmannsforetak har ofte stort utbytte av å tilknytte seg en samarbeidspartner på den administrative sida. Da får de frigjort tid til å konsentrere seg om det de kan best og oppnår en bedre økonomistyring og administrasjon, og samtidig øke konkurranseevnen ved å bli bedre på det de må være best på.

Regnskapsføring – merverdiavgiftsoppgave og rapportering Lønn og personal lønnskjøring

– inn- og utmeldinger arbeidstakerregisteret
– terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift
– fagforeningsblankett
– lønns- og trekkoppgaver
– årsoppgaver til skatteoppkreveren / skatteetaten

Fakturering

– med automatisk oppdatering i regnskapet
– oppfølging i forhold til purringer og renteberegninger

Betalingsformidling

– gjennom systematisk innlevering eller oversendelse av inngående fakturaer foretar vi betaling
av regninger for våre kunder via nettbank/remittering

Årsoppgjør

– selvangivelse og andre ligningspapirer

– Årsregnskap med noter

Budsjettering

Rådgivning innen økonomi og skatt

Bistand til nyetablerere

– registrering i enhetsregisteret
– søknader mv

Driftsanalyser for landbruket

Eiendomsoverdragelser

– landbruk
– samarbeid med takstmann/advokat

Borettslag