Om Oss

Selbu Økonomi & Regnskap AS er et autorisert regnskapskontor som har tilhold i 1.etg. ved Neaporten i Mebonden, sentrum i Selbu.

Vi er 7 ansatte med en stillingsandel på til sammen 6 årsverk. I årsoppgjøret er denne andelen atskillig høyere. Vi er 3 autoriserte regnskapsførere.

Vi har pr. i dag 340 kunder og kundemassen er variert. Vi fører regnskap for personlige firma med ulik organisering, for aksjeselskaper og for lag og organisasjoner. De fleste kundene våre er bosatt i Selbu, men vi har også kunder fra andre kommuner.

Gjennom faglig dyktighet og seriøse medarbeidere vil vi sørge for at våre kunder føler seg trygge hos oss.

Vår overordnede målsetting er å være en samtalepartner og problemløser som setter kunden i stand til å forbedre sin lønnsomhet.