Selbu Økonomi & Regnskap AS

 

 

 Foto: Garberg Foto AS

Våre ekspertområder

Årsoppgjør og budsjett

Regnskap

Rådgivning

Lønn og personal

Fakturering og betalingsformidling

Årsoppgjør
- selvangivelse og andre ligningspapirer

Årsregnskap med noter

Budsjettering

Regnskapsføring merverdiavgiftsoppgave og rapportering

Rådgivning innen økonomi og skatt

Bistand til nyetablerere
- registrering i enhetsregisteret, søknader mv

Driftsanalyser for landbruket

Eiendomsoverdragelser – landbruk – samarbeid med takstmann/advokat

BorettslagLønn og personal

lønnskjøring, – inn- og utmeldinger arbeidstakerregisteret
- terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift
- fagforeningsblankett
- lønns- og trekkoppgaver
- årsoppgaver til skatteoppkreveren / skatteetaten

Fakturering med automatisk oppdatering i regnskapet
- oppfølging i forhold til purringer og renteberegninger

Betalingsformidling
- gjennom systematisk innlevering eller oversendelse av inngående fakturaer foretar vi betaling av regninger for våre kunder via nettbank/remitering